Przywitanie

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych oraz dla innych podmiotów (jednostki administracji publicznej, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni).

Celem Kancelarii jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego naszych klientów poprzez świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie.

Usługi obejmują udzielanie porad i opinii prawnych, sporządzanie projektów regulaminów lub zarządzeń, projektów umów i innych aktów prawnych, negocjacje oraz zastępstwo przed sądami i urzędami.

Zapraszam do kontaktu:
tel. 664 133 216,
mail: a.palowski@gmail.com