Kto może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Zasadniczo prawo złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego przysługuje dłużnikowi, a nie wierzycielowi. 

Wyjątkowo wierzyciel niewypłacalnej osoby prawnej może złożyć wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Zgłoszenie przez wierzyciela wniosku o wszczęcie innych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych (o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, układowe) jest wyłączone. 

Skoro dłużnik ma prawo złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, to on decyduje jaki będzie to rodzaj postępowania: o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, układowe. 

Przy wyborze rodzaju postępowania dłużnika limitują jedynie przesłanki dotyczące poszczególnych rodzajów postępowań. 

Dłużnik nie może złożyć wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli (art. 8 ust. 1), a w przypadku  postępowania układowego lub sanacyjnego również, jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu (art.8 ust. 2). 

Postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyspieszone postępowanie układowe może być wszczęte,  jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem (art. 3 ust. 2 pkt).

Natomiast postępowanie układowe może być wszczęte może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Adam Palowski
radca prawny

Stan prawny na 5.02.2019


Art. 7 [Wszczęcie na wniosek]

  1. O ile ustawa nie stanowi inaczej, postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika.
  2. Przez wniosek restrukturyzacyjny należy rozumieć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.
  3. Zarządzenie o wpisaniu do repertorium wniosku restrukturyzacyjnego złożonego przez dłużnika, prawomocne zarządzenie o zwrocie tego wniosku oraz prawomocne postanowienie o odrzuceniu lub oddaleniu tego wniosku lub umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania tego wniosku obwieszcza się.

Art. 283 [Podmiot zgłaszający wniosek]

  1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego może zgłosić również kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego.
  2. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do niewypłacalnej osoby prawnej może zgłosić również jej wierzyciel osobisty.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *